Geriatrie fysiotherapie – ATTFYSIO – Delfzijl

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

fysioGeriatrische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De geriatrische fysiotherapeut houdt zich bezig met de ouder wordende mens. Voor de geriatrische fysiotherapeut vormen beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen manifesteren het aangrijpingspunt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere artrosis deformans, osteoporose, maar ook beperkingen ten gevolge van aandoeningen van het zenuwstelsel waaronder de ziekte van Parkinson, C.V.A. en ziekte van Alzheimer.

Bij de ouder wordende mens komen ook frequent combinaties van de verschillende aandoeningen voor. Vaak is er sprake van (veel) medicijn gebruik. De gecombineerde problematiek is bij uitstek het werkterrein van de geriatrische fysiotherapeut.