Tarieven – Delfzijl

Tarieven

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2018

Standaardtarievenlijst “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” voor:

Nummer Prestatiebeschrijving
1 Zitting Fysiotherapie (code: 1000) € 33,15
2 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1001) € 45,15
3 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag inrichting (code 1002) € 39,15
4 Zitting Manuele therapie (code 1200) € 43,15
5 Zitting Manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1201) € 55,15
6 Zitting Kinderfysiotherapie (code 1100) € 43,15
7 Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1101) € 55,15
8 Instructie/Overleg ouders van Patiënt (code 1103) € 43,15
9 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (code 1400) € 53,65
10 Lange zitting (code 1700) € 43,15
11 Lange zitting incl. toeslag uitbehandeling (code 1701) € 55,15
12 Lange zitting incl. toeslag inrichting (code 1702) € 49,15
13 Zitting Geriatrische Fysiotherapie (code 1775) € 43,15
14 Zitting Geriatrische FT incl. toeslag uitbehandeling (code 1776) € 55,15
15 Zitting Geriatrische FT incl. toeslag inrichting (code 1777) € 49,15
16 Groepsbehandeling 3 personen (code 1312) € 23,34
17 Groepsbehandeling 4 personen (code 1313) € 20,12
18 Groepsbehandeling 5-10 personen (code 1314) € 16,93
19 Screening (code 1850) € 10,40
20 Intake en onderzoek na screening (code 1864) € 54,27
21 Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) € 43,87
22 Intake en onderzoek na verwijzing incl. uitbehandeling (code 1871) € 55,87
23 Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichting (code 1872) € 49,87
24 Eenvoudige, korte rapporten (code 1902) € 33,15
25 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 66,30
26 Telefonische zitting (code 1920) € 10,00
27 Verstrekte verband- en hulpmiddelen op aanvraag
28 Fysiofitness 1x per week € 30 p/m
29 Fysiofitness 2x per week € 45 p/m
30 Niet nagekomen afspraak (code 1960) € 25,00

BETALINGSREGELING