Tarieven – ATTFYSIO – Delfzijl

Tarieven

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2023

Standaardtarievenlijst “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” voor:

Nummer

Prestatiebeschrijving

1 Zitting Fysiotherapie (code: 1000) € 41,00
2 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1001) € 53,10
3 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag inrichting (code 1002) € 47,05
4 Zitting Manuele therapie (code 1200) € 51,00
5 Zitting Manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1201) € 63,10
6 Zitting Kinderfysiotherapie (code 1100) € 51,00
7 Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1101) € 63,10
8 Instructie/Overleg ouders van Patiënt (code 1103) € 51,00
9 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (code 1400) € 67,57
10 Lange zitting (code 1700) € 51,00
11 Lange zitting incl. toeslag uitbehandeling (code 1701) € 63,10
12 Lange zitting incl. toeslag inrichting (code 1702) € 57,05
13 Zitting Geriatrische Fysiotherapie (code 1775) € 51,00
14 Zitting Geriatrische FT incl. toeslag uitbehandeling (code 1776) € 63,10
15 Zitting Geriatrische FT incl. toeslag inrichting (code 1777) € 57,05
16 Groepsbehandeling 3 personen (code 1317) € 29,81
17 Groepsbehandeling 4 personen (code 1318) € 25,75
18 Groepsbehandeling 5-10 personen (code 1319) € 22,26
19 Screening (code 1850) € 18,20
20 Intake en onderzoek na screening (code 1864) € 66,95
21 Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) € 51,75
22 Intake en onderzoek na verwijzing incl. uitbehandeling (code 1871) € 63,85
23 Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichting (code 1872) € 57,80
24 Eenvoudige, korte rapporten (code 1902) € 41,00
25 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 82,00
26 Telefonische zitting (code 1920) € 18,20
27 Fysiofitness 10 rittenkaart € 84,00
28 Fysiofitness 1x per week € 34,00 p/m
29 Fysiofitness 2x per week € 48,00 p/m
30 Niet nagekomen afspraak (code 1960) € 32,00
31 ELV 23 Fysio kort  (code 1023) € 25,33
32 ELV 33 Fysio standaard (code 1033) € 38,00
33 ELV 43 Fysio lang (code 1043) € 50,66
34 Fysio Noorderzorg kort (code NJ1023 en NM1023) € 25,33
35 Fysio Noorderzorg standaard (code NJ1033 en NM 1033) € 38,00
36 Fysio Noorderzorg lang (code NJ1043 en MN 1043) € 50,66

 

Betalingsregeling