Tarieven – ATTFYSIO – Delfzijl

Tarieven

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2022

Standaardtarievenlijst “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” voor:

Nummer

Prestatiebeschrijving

1 Zitting Fysiotherapie (code: 1000) € 39,24
2 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1001) € 51,34
3 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag inrichting (code 1002) € 45,29
4 Zitting Manuele therapie (code 1200) € 49,24
5 Zitting Manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1201) € 61,34
6 Zitting Kinderfysiotherapie (code 1100) € 49,24
7 Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1101) € 61,34
8 Instructie/Overleg ouders van Patiënt (code 1103) € 49,32
9 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (code 1400) € 64,93
10 Lange zitting (code 1700) € 49,32
11 Lange zitting incl. toeslag uitbehandeling (code 1701) € 61,42
12 Lange zitting incl. toeslag inrichting (code 1702) € 55,37
13 Zitting Geriatrische Fysiotherapie (code 1775) € 49,24
14 Zitting Geriatrische FT incl. toeslag uitbehandeling (code 1776) € 61,34
15 Zitting Geriatrische FT incl. toeslag inrichting (code 1777) € 55,29
16 Groepsbehandeling 3 personen (code 1317) € 28,42
17 Groepsbehandeling 4 personen (code 1318) € 24,50
18 Groepsbehandeling 5-10 personen (code 1319) € 21,12
19 Screening (code 1850) € 17,20
20 Intake en onderzoek na screening (code 1864) € 64,33
21 Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) € 49,63
22 Intake en onderzoek na verwijzing incl. uitbehandeling (code 1871) € 61,73
23 Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichting (code 1872) € 55,68
24 Eenvoudige, korte rapporten (code 1902) € 39,24
25 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 78,48
26 Telefonische zitting (code 1920) € 17,20
27 Fysiofitness 10 rittenkaart € 80
28 Fysiofitness 1x per week € 32,50 p/m
29 Fysiofitness 2x per week € 48 p/m
30 Niet nagekomen afspraak (code 1960) € 30,00
31 ELV 23 Fysio kort  (code 1023) € 25,71
32 ELV 33 Fysio standaard (code 1033) € 36,45
33 ELV 43 Fysio lang (code 1043) € 46,76
34 Fysio Noorderzorg kort (code N1023) € 25,71
35 Fysio Noorderzorg standaard (code N1033) € 36,76
36 Fysio Noorderzorg lang (code N1043) € 46,76

 

Betalingsregeling