Tarieven – ATTFYSIO – Delfzijl

Tarieven

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2024

Standaardtarievenlijst “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” voor:

Nummer

Prestatiebeschrijving

1 Zitting Fysiotherapie (code: 1000) € 43,50
2 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1001) € 55,50
3 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag inrichting (code 1002) € 50,00
4 Zitting Manuele therapie (code 1200) € 55,50
5 Zitting Manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1201) € 66,00
6 Zitting Kinderfysiotherapie (code 1100) € 55,50
7 Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (code 1101) € 66,00
8 Instructie/Overleg ouders van Patiënt (code 1103) € 55,50
9 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (code 1400) € 70,00
10 Lange zitting (code 1700) € 55,50
11 Lange zitting incl. toeslag uitbehandeling (code 1701) € 66,00
12 Lange zitting incl. toeslag inrichting (code 1702) € 61,00
13 Zitting Geriatrische Fysiotherapie (code 1775) € 55,50
14 Zitting Geriatrische FT incl. toeslag uitbehandeling (code 1776) € 66,00
15 Zitting Geriatrische FT incl. toeslag inrichting (code 1777) € 61,00
16 Groepsbehandeling 3 personen (code 1317) € 31,00
17 Groepsbehandeling 4 personen (code 1318) € 26,50
18 Groepsbehandeling 5-10 personen (code 1319) € 23,00
19 Screening (code 1850) € 19,00
20 Intake en onderzoek na screening (code 1864) € 67,50
21 Intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) € 52,50
22 Intake en onderzoek na verwijzing incl. uitbehandeling (code 1871) € 64,50
23 Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichting (code 1872) € 59,00
24 Eenvoudige, korte rapporten (code 1902) € 43,50
25 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 87,00
26 Telefonische zitting (code 1920) € 19,00
27 Fysiofitness 10 rittenkaart € 84,00
28 Fysiofitness 1x per week € 34,00 p/m
29 Fysiofitness 2x per week € 48,00 p/m
30 Niet nagekomen afspraak (code 1960) € 34,00
31 ELV 23 Fysio kort  (code 1023) € 26,66
32 ELV 33 Fysio standaard (code 1033) € 40,00
33 ELV 43 Fysio lang (code 1043) € 53,33
34 Fysio Noorderzorg kort (code NJ1023 en NM1023) € 26.66
35 Fysio Noorderzorg standaard (code NJ1033 en NM 1033) € 40,00
36 Fysio Noorderzorg lang (code NJ1043 en MN 1043) € 53,33

 

Betalingsregeling